TRENDSETTERS

Trendsetter: Shauna Mei

Trendsetter: Jason Jean

Trendsetter: Brenda Harvey

Trendsetter: Stormie Mills

Trendsetter: Clare Read

Trendsetter: Tatiana Blood

Trendsetter: Quentin Jones

Trendsetter: Albert Reed

Trendsetter: Mary Lee

Trendsetter: Felicity Carter

Trendsetter: Sarah Bronilla

Trendsetter: Mélanie Crété

Trendsetter: Alisa Ng