TRENDSETTERS

Trendsetter: Sam Spenser

Trendsetter: Meghan Roche

Trendsetter: Rachelle Dendle

Trendsetter: Danielle Scutt

Trendsetter: Dana Al-Khalifa

Trendsetter: Patrick Devlin

Trendsetter: Valery Demure

Trendsetter: Chris Habana

Trendsetter: Richard Haines

Trendsetter: Deanne Yee

Trendsetter: Jahn Hall

Trendsetter: Harris Elliott

Trendsetter: Bliss Lau

Trendsetter: DJ Jubilee

Trendsetter: Rosane Ribeiro